• centrale-telefoniczne-nysa.jpg
  • podpis-elektroniczny-nysa.jpg

Wykonanie torów kablowych, instalacji elektrycznej DATA 230V, instalacji sieci strukturalnej LAN w kategorii 6A oraz sieci telefonicznej w kategorii 5e.

  • budowa serwerowni - dostawa szaf serwerowych z wyposażeniem;
  • wykonanie torów kablowych podwieszanych oraz natynkowych - 218 Punktów Elektryczno Logicznych PEL (łącznie 436 torów kablowych kategorii 6A oraz 212 torów w kategorii 5e);
  • instalacja i pomiary sieci elektrycznej zasilania DATA z wykorzystaniem miernika SONEL MPI-530 IT;
  • wykonanie pomiarów sieci strukturalnych do dalszej certyfikacji i gwarancji 25-letniej firmy EMITER z wykorzystaniem miernika FLUKE DSX-5000;
  • instalacja systemu alarmowego i kontroli dostępu SATEL;
  • rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej PPOŻ.