• centrale-telefoniczne-nysa.jpg
  • podpis-elektroniczny-nysa.jpg

Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące zasad kontaktowania się z organami skarbowymi. Od tego momentu firmy zatrudniające powyżej 5 osób mają obowiązek przesyłania drogą elektroniczną formularzy i rozliczeń podatkowych, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Do posługiwania się certyfikowanym e-podpisem niezbędne jest posiadanie specjalnego zestawu umożliwiającego jego użytkowanie, który składa się z karty, na której zapisany jest klucz prywatny użytkownika i certyfikatu kwalifikowanego. Ważność certyfikatów uprawniających do składania podpisu elektronicznego jest ograniczona czasowo - najczęściej do roku lub dwóch. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie.

Zamówiony zestaw z certyfikatem kwalifikowanym można odebrać w każdym z miast wojewódzkich, a także w Nysie.

  • możliwość dojazdu do klienta w celu zamówienia podpisu
  • instalacja u klienta
  • odbiór zestawu w Nysie
  • odnowienie certyfikatu przez internet na miejscu u klienta

Aby dowiedzieć się jakie są koszty i jak złożyć zamówienie prosimy o kontakt.